ศธ. นำทัพเด็กและเยาวชนดีเด่น บุกทำเนียบฯ พบนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 256

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นำทัพเด็กและเยาวชนดีเด่น  พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ จำนวน  946 คน เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ในวันพุธที่ 8 มกราคม ๒๕63 ณ  ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล

           นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้นำเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกสังกัดทั่วประเทศเข้ารับโล่รางวัล  จำนวน 946 คน พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี  ซึ่งเด็กและเยาวชนดีเด่นได้ผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการ 16 หน่วยงาน และหน่วยงานเอกชนต่างๆ โดยพิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด มีความมานะอดทน หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม  จำนวน 545 คน พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ, ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี, ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ,   ด้านกีฬาและนันทนาการ,  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 227 คน และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ     (ประเภททีม) จำนวน 174 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กระทำความดีในด้านต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในอนาคต และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง ตลอดจนปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม มีความสามัคคี เป็นกำลังสำคัญของชาติ  ตามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 ที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

          สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้น  ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา       07.00 – 17.00 น. โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเวลา 08.30 น. ภายใต้แนวคิด     

Wonderful Kids “สุดยอดเด็กไทย”  เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็น  “คนเก่ง คนดี สามัคคี รู้จักหน้าที่ของตนเอง” และได้แสดงออกถึงพลังความสามารถทั้งจากความคิด สติปัญญา และการ        ลงมือทำ  ในการทำกิจกรรมร่วมกัน  และเสริมสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆ 

สำหรับรูปแบบการจัดงาน แบ่งเป็น 3 โซนหลัก ในธีม “Fun Thinking & Doing” สนุกคิด สนุกทำ  คือ

         โซนที่ 1  Citizen Kids : พลเมืองเด็กดี  โซนกิจกรรมที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของเด็กไทยยุคใหม่ ที่มีความรัก ความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างถูกต้อง

         โซนที่ 2  Digital Kids : เด็กยุคดิจิทัล โซนกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัย การรู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

         โซนที่ 3  Environmental Kids : เด็กรักษ์สิ่งแวดล้อม  โซนกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชน เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ร่วมทำกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลโลกของเราให้น่าอยู่

          นอกจากนี้ตลอดทั้งวันยังมีการแสดงและกิจกรรมต่างๆ บนเวทีให้ได้รับชม  และยังได้พบกับศิลปินดารานักร้อง เก่ง ธชย ประทุมวรรณ หรือเก่ง เดอะวอยซ์ น้องอันดา กุลฑิรา ยอดช่าง ดาราเด็ก ผู้รับบทแม่บัวเกี๋ยง ในละครเรื่องกลิ่นกาสะลอง ทางช่อง 3 และสองพิธีกรคู่ขวัญ น้ำฝน พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ และอาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ และร่วมสนุกไปกับกิจกรรมจากบูธต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 100 บูธ โดยมีไฮไลท์อยู่ที่บูธของ กระทรวงวัฒนธรรม การทำเทียนเจลแฟนตาซี,กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการคัดแยกขยะต้นทางที่ถูกต้อง ฯลฯ

          นอกจากนี้ยังมีบูทกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้เด็กและเยาวชนได้สนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่านกิจกรรมเรียนรู้แบบสร้างสรรค์  ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  รู้จักการทำประโยชน์เพื่อสังคม อาทิ กิจกรรม “เก็บ แยก แลกยิ้ม”เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการดูแลสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการขยะที่ดี ปณิธานเด็กไทยรักษ์โลก เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็กๆ กิจกรรมการประกวด “หนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม..รักษ์โลก” และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ฟรีตลอดทั้งวัน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-618 7781-4  หรือ 086-341 9978

 

15 มกราคม 2563

ผู้ชม 227 ครั้ง

Engine by shopup.com