กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 Wonderful Kids “สุดยอดเด็กไทย”

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

 

        กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ภายใต้แนวคิด Wonderful Kids “สุดยอดเด็กไทย” กระทรวงศึกษาธิการ ชวนเด็กๆ มาพบกับความรู้ในด้านต่างๆ ที่จะทำให้เด็กและเยาวชน เป็นเด็กดีมีคุณภาพตามคำขวัญ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”และเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรู้รักสามัคคี ได้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆ ตามหน้าที่ของพลเมือง จึงได้จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน ได้สัมผัสประสบการณ์ความสุขและความประทับใจ  โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเปิดบูธกิจกรรมกว่า 100 บูธ พร้อมของขวัญ       นับแสนชิ้น  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง  ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

                    นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498เป็นต้นมา  โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” และในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก  อีกทั้งต้องการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของตน มีความสามัคคีกลมเกลียว  โดยการปลูกฝัง  ให้มีส่วนร่วมในสังคม  เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ พร้อมทั้งต้องการพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคล  ที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง  ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง

                    ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ภายใต้แนวคิด Wonderful Kids “สุดยอดเด็กไทย” เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็น  “คนเก่ง คนดี สามัคคี รู้จักหน้าที่ของตนเอง” ได้แสดงออกถึงพลังความสามารถทั้งจากความคิด สติปัญญา และการลงมือทำ ในการทำกิจกรรมร่วมกัน รู้รักสามัคคีและเสริมสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆ ตามหน้าที่ของพลเมือง จึงได้จัดกิจกรรมมากมายให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน ได้สัมผัสประสบการณ์ความสุขและความประทับใจ  โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ทั้งความสนุกสนานและสาระความรู้แก่เด็กและเยาวชน

          “วัตถุประสงค์ในการจัดงานวันเด็ก ปี 2563 ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อีกทั้งยังจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนเสริมสร้างความสามัคคี  ตลอดจนให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตน พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ  ของเด็ก  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี   ทั้งร่างกายและจิตใจอีกด้วย จึงขอเชิญชวนเด็กๆ และเยาวชน ประชาชนทั่วไป มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้” นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ กล่าว

          สำหรับหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 นี้  ใช้ชื่อว่า “เด็กไทยไปถึงฝัน” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนังสือที่ระลึกในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2563 และเผยแพร่คำขวัญวันเด็ก “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยผลงานจากนักเรียนทั่วประเทศ  พร้อมบทสัมภาษณ์ และบทความพิเศษจากนักเขียนรับเชิญ  อาทิเช่น “ดาวฝัน”  บทกลอนแด่เด็กช่างฝัน จาก “กุดจี่” พรชัย แสนยะมูล  นักเขียนรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2561 “หนูดีคนเก่ง” การ์ตูนแอนิเมชั่นดัดแปลงจากผลงาน ของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก “มาหัดวาดรูปกัน” จากอาจารย์สมบัติ คิ้วฮก นักวาดภาพประกอบสำหรับเด็ก                                          ด้าน นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 นี้ ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นอย่างยิ่งใหญ่  ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ (รวมทั้งบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ถนนราชดำเนินนอก (ถนนคู่ขนาน),      เกาะกลางถนน บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ, ถนนลูกหลวง หอประชุมคุรุสภา และที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยกิจกรรมหลักในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ประกอบด้วย         2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

  1. กิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 ในปีนี้มีจำนวน 946 คน ที่จะเข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
  2. กิจกรรมการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 07.00 – 17.00 น. ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เวลา 08.30 น. โดยภายในงานจะได้พบกับศิลปินนักร้อง เก่ง ธชย ประทุมวรรณ หรือเก่ง เดอะวอยซ์ น้องอันดา  กุลฑิรา ยอดช่าง ดาราเด็ก ผู้รับบทแม่บัวเกี๋ยง ในละครเรื่องกลิ่นกาสะลอง ทางช่อง 3 และสองพิธีกรคู่ขวัญ  น้ำฝน พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ และอาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

          สำหรับการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 นี้ จัดขึ้นภายใต้ ธีมงาน “Fun Thinking & Doing” สนุกคิด สนุกทำ  โดยแบ่งเป็นโซนกิจกรรม ออกเป็น 3 โซนหลัก ดังนี้

โซนที่ 1  Citizen Kids : พลเมืองเด็กดี

โซนกิจกรรมที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของเด็กไทยยุคใหม่ ที่มีความรัก ความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างถูกต้อง

- กิจกรรมเวทีกลาง

- กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี (ปณิธานพลังเด็กไทย)

- บูธเกมเด็กไทยรู้หน้าที่ (เกมบันไดงู)

- สวนมหาสนุก บ้านลม สไลเดอร์

- การแจกของรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ

 

โซนที่ 2  Digital Kids :  เด็กยุคดิจิทัล

 โซนกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัย การรู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

- กิจกรรมบนเวที Digital Kids

- กิจกรรมสนุกกับ MOE  Coding  

- เพลิดเพลินในโลก Digital กับขบวนรถดูดาว กศน

- การแจกของรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ

 

โซนที่ 3   Environmental Kids : เด็กรักษ์สิ่งแวดล้อม

โซนกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชน เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ร่วมทำกิจกรรมสร้างจิตสำนึก   ในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลโลกของเราให้น่าอยู่

- กิจกรรมบนเวที

- กิจกรรม “เก็บ แยก แลกยิ้ม”

- ปณิธานเด็กไทยรักษ์โลก

- การแจกของรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ

          สำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย  ทั้งภายในและภายนอกบริเวณการจัดงาน  พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มอัตรากำลัง  ทั้งนี้ สามารถมาเที่ยวชมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563  ภายใต้แนวคิด Wonderful Kids “สุดยอดเด็กไทย” เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็น “คนเก่ง คนดี สามัคคี รู้จักหน้าที่ของตนเอง”  ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.  ชมฟรีตลอดงาน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-628-6179 หรือ 02-6285651

 

15 มกราคม 2563

ผู้ชม 224 ครั้ง

Engine by shopup.com