ภาพบรรยากาศ มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 8 ตอน สุขในธรรม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

          นางสาวอรอุมา  เกษตรพืชผล  ประธานการจัดงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค”  กล่าวว่า “บริษัท โอเค แมส จำกัด และ บริษัท ออลล์ พีอาร์ จำกัด ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่และ จังหวัดสงขลา จัดงานมหกรรมเทศนาธรรม โดยพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ภายใต้ชื่องาน “มีเทศน์ มีทอล์ค”ซึ่งได้มีการดำเนินการจัดงานมาแล้วถึง 7 ปี ในปีนี้นับเป็นปีที่ 8  ใช้ชื่อตอนว่า “สุขในธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ เป็นธรรมทาน และเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้รับฟังหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีสติ ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับทั้งความสุข สาระดีๆ ให้แง่คิดกับชีวิต โดย 9 พระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ  นำโดย พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี, พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี), ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย, พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน), วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ, พระครูวาทีพัชรโสภณ (ราชันย์ อริโย) วัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์, พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (วัดไร่ป่า) จ.ตราด, พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วีรพล วีรญาโณ) วัดยานนาวา กรุงเทพฯ, พระครูปลัดพลกฤต กลยาณธมโม วัดมหัตตมังคราราม (วัดหาดใหญ่ใน) จ.สงขลา, พระครูวาทีธรรมวิภัช (สุชาติ ฐิตญาโณ) วัดแหลมพ้อ จ.สงขลา และ พระปลัดสุริยเมธี ปิยธมโม วัดโคกพะยอมสุการาม จ.สงขลา" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

ยอดบริจาคจากพี่น้องชาวหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงในครั้งนี้

รวม 335,997 บาท

 

 

02 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 317 ครั้ง

Engine by shopup.com