การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2565 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น

ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ฯ และ ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom

 

 

25 เมษายน 2565

ผู้ชม 38 ครั้ง

Engine by shopup.com